Si no puede visualizar este documento, por favor pulse aquí / Ezin baduzu dokumentu hau ikusi, hemen sakatu
Para leer este mensaje en castellano, pulse aquí

Gurasoei eta hezitzaileei zuzendutako ikastaroa
hurrengo larunbatean, azaroaren 20an,
jarriko da martxan

Formakuntza-eskaintza hau egokia da baita heziketa-zereginean
ardura duen edozein pertsonarentzat zein kolektiborentzat ere
Arantzazuko Bake zentroak 2010-11 ikasturtean Baketik-eko gurasoen eta irakasleen Eskola jarri du martxan, pertsona izaten geure burua eta besteak hezten ikasteko eskola. Azaroaren 20an bereziki gurasoei eta hezitzaileei zuzendutako ikastaroa hasiko da. Etxeko eta gizarteko heziketan oinarrituko da bere aplikazio praktikoa. Ondorengo lerroetan ikastaro honi buruzko informazioa daukazu:

Izan Proposamena gurasoentzat eta hezitzaileentzat

Egia da ez dela erraza geure seme-alabak hezitzea, baina arinagoa da baldin eta zenbait puntu kardinalen orientabidea baldin badugu. Horretan lagundu nahi dute Izan Proposamenak eta bizizikasi pedagogiak. Irakasleen, familien eta gazteen artean ikaskuntza-prozesuak partekatzea pertsona izaten geure burua eta besteak hezteko Izan Proposamenaren oinarrizko irizpidea da. Horregatik, ikastaro hau gurasoentzat dago pentsatua bereziki, baina baita heziketan ardura duen edozein pertsonentzat edota talderentzat ere.

Lehen urte honetan lau larunbateko formatu bakarrean eskainiko da:

Egun bateko ikastaroen eskaintza

Azaroa Larunbata 20 Erref. I1
Abendua Larunbata 18 Erref. I2
Urtarrila Larunbata 15 Erref. I3
Otsaila Larunbata 19 Erref. I4

Ordutegia: 9.30etik 13.00etara eta 15.00etatik 17.30era.
Ikastaroaren matrikula: 45 euro ikastaro bakoitzeko (150 euro
lau ikastaroetan matrikulatuz gero).
Bazkaria: 15 euro.
Ez da derrigorrezkoa lau ikastaroetan parte hartzea,
baina jarraipen apur bat gomendatzen da.

Informazio gehiago edo izena emateko:

943-251005
www.baketik.org
info@baketik.org
Baketik-en iharduera eta proiektuei buruzko informazo gehigarririk jaso nahi ez izanez gero, datu pertsonalen arduradunari jakinaraz diezaiokezu e-postaz, suscription@baketik.org  helbidera,
edo betiko posta bidez, ARANTZAZU-BAKETIK FUNDAZIOA (Gandiaga Topagunea -Arantzazu- 20567 Oñati) espresuki adieraziz:
EZ DUT BAKETIK-EN JARDUEREI ETA PROIEKTUEI BURUZKO JAKINARAZPEN GEHIGARRIRIK JASO NAHI.

Mezu hau euskaraz irakurtzeko, sakatu hemen

El curso dirigido a madres, padres y educadores
se pone en marcha el sábado, 20 de noviembre

Esta oferta formativa es también adecuada para cualquier
persona o colectivo con inquietud en la tarea educativa
El Centro por la paz de Arantzazu ha puesto en marcha este curso 2010-11 la Escuela de madres, padres y docentes de Baketik, una escuela para aprender a educarnos y educar en ser persona. El próximo día 20 de noviembre dará comienzo el curso especialmente pensado para madres, padres y educadores. Su aplicación práctica se centra en la educación en casa y en la sociedad. A continuación ofrecemos un resumen sobre la orientación de esta oferta formativa:

La Propuesta Izan para madres, padres y educadores

Lo cierto es que no es fácil educar a nuestros/as hijos/as, pero tampoco es tan complicado si tenemos la orientación de unos puntos cardinales. Esto es lo que tratan de aportar la Propuesta Izan y la pedagogía del experiendizaje. Compartir entre el profesorado, las familias y los/as jóvenes los procesos de aprendizaje para educarnos y educar en ser persona es criterio básico de la Propuesta Izan. Por eso, este curso está especialmente pensado para madres y padres, pero también para cualquier persona o colectivo con inquietud en la tarea educativa. Este primer año se ofrece en un único formato de cuatro sábados:

Este primer año se ofrece en un único formato de cuatro sábados:

Noviembre Sábado 20 Ref. I1
Dociembre Sábado 18 Ref. I2
Enero Sábado 15 Ref. I3
Febrero Sábado 19 Ref. I4

Horario: De 9.30 a 13.00h y de 15.00 a 17.30h.
Matrícula del curso: 45 euros (150 euros en caso de
matricularse en los cuatro cursos).
Comida: 15 euros.
No es obligatorio asistir a los cuatro cursos
pero se recomienda una cierta continuidad.

Más información e inscripción:
943-251005
www.baketik.org
info@baketik.org


Siempre que no desee recibir información adicional sobre las actividades y proyectos de Baketik, puede comunicarlo al responsable de los datos personales por correo electrónico (suscription@baketik.org)
o por correo convencional a ARANTZAZU-BAKETIK FUNDAZIOA (Gandiaga Topagunea -Arantzazu- 20567 Oñati) indicando expresamente:

NO DESEO RECIBIR COMUNICACIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE BAKETIK.